Ondersteuning BZK

BZK bevordert de realisatie van de flexwoningen en/of transformatiewoningen financieel en praktisch met de onderstaande instrumenten, voor zover deze instrumenten niet in strijd zijn met wet- en regelgeving:

  • BZK biedt financiële ondersteuning aan overheden met de voorgenomen stimuleringsregeling. De contouren van de voorwaarden van de voorgenomen stimuleringsregeling zijn te raadplegen via de website http://www.realisatiehuisvesting.nl. Aan deze contouren kunnen geen rechten worden ontleend. BZK zal bevorderen dat de voorgenomen stimuleringsregeling, zodra overheden die van deze stimuleringsregeling gebruik wensen te maken en de projectlocaties waarop de flexwoningen en/of transformatiewoningen zullen worden gerealiseerd bekend zijn, wordt vastgesteld.
  • BZK bevordert het vaststellen van een financiële herplaatsingsgarantieregeling.
  • BZK bevordert het vaststellen van een fysieke herplaatsingsgarantieregeling.
  • BZK beoogt door het Rijksvastgoedbedrijf 2.000 flexwoningen te laten bestellen om de bouwcapaciteit in 2022 maximaal te benutten, welke woningen, in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf, kunnen worden afgenomen door woningcorporaties.
  • Met woningcorporaties wordt daarnaast een gezamenlijke bestelling voor flexwoningen voorbereid.
  • BZK ondersteunt, onder ander door middel van de uitvoeringsorganisatie, partijen bij realisatie van flexwoningen en/of transformatiewoningen in meer praktische zin door middel van het bieden van hulp op juridisch en financieel vlak.

Indien voornoemde instrumenten nader zijn uitgewerkt dan zal hier een nadere toelichting worden opgenomen.

Pagina voor het laatst aangepast op 11 november 2022