De haalbaarheidsfase

Inhoudsopgave

In deze fase wordt gestart met het onderzoeken van de politieke, maatschappelijke, juridische, technische en bedrijfseconomische haalbaarheid van de locatie. Hierbij hoort ook de uitwerking van de business case (inclusief de grond- en vastgoedexploitatie) en de onderbouwing van financiering ervan. Bij de haalbaarheid wordt ook naar juridische aspecten gekeken. Bijvoorbeeld welke onderzoeken en procedures nodig zijn om tot een aanvraag voor de benodigde vergunningen en toestemmingen te komen.   

Bij een haalbaarheidsstudie komen de kansen, risico’s en aandachtspunten voor de versnelling van een project voor tijdelijke huisvesting in beeld. Er worden maatregelen beschreven om kansen te benutten en risico’s te mitigeren. Het resultaat is een “marsroute” naar een gedragen doelstelling van het project binnen de gegeven kaders en uitgangspunten.  

Praktijkvoorbeeld #

Bij initiatieven voor het versnellen van de tijdelijk huisvesting is de exploitatietermijn vaak korter dan de technische levensduur van woningen. Het resultaat is veelal een financieel tekort in de business case.

Wanneer de grond in eigendom is van de gemeente en tijdelijke woningbouw vooruitlopend op definitieve woningbouw wordt gerealiseerd, zijn gemeenten bereid om de kosten in de grondexploitatie naar voren te halen (zie business case). Voor gemeenten is het lastiger om een vervolglocatie aan te wijzen en toe te zeggen.

Pagina voor het laatst aangepast op 11 november 2022