Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Het tekort aan woningen voor tijdelijke huisvesting is groot. De urgentie om een oplossing te vinden neemt toe. Om de noodzakelijke versnelling te ondersteunen is eind mei 2022 de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ingesteld, door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.  
De Taskforce ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting voor bepaalde doelgroepen die met spoed woonruimte nodig hebben. De tijdelijke huisvesting kan gerealiseerd worden door de bouw van nieuwe tijdelijke woningen (flexwoningen) of door transformatie van bestaande locaties.

Om zo snel mogelijk extra flexwoningen en woningen door transformatie te realiseren, is inzicht nodig in het aanbod van potentieel geschikte locaties en gebouwen voor (flexibele) huisvesting. De Taskforce is geïnteresseerd in uiteenlopende locaties en type gebouwen. Aanbod aanmelden doe je hieronder.

Heb je ondersteuning nodig?

Heb je behoefte aan ondersteuning bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? Bijvoorbeeld bij juridische procedures of het rondkrijgen van de business case? Beschikt jouw organisatie of bedrijf over één of meer locaties en/of gebouwen die zich lenen voor tijdelijke woonoplossingen? Meld je aanbod dan hieronder aan. De Taskforce kijkt vervolgens welke ondersteuning
passend is. 

In de Toolbox kun je handige informatie terug te vinden over alle fases van de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting.